Eläkeläiset / Pensionärer


IKINUORET
Ikinuoret kokoontuvat keskiviikkoisin klo 12.00 – 15.00. Tervetuloa joukkoomme!
Eskilstunan Suomi-Seuran eläkejaosto ”IKINUORET” perustettiin vuonna 1975. Jaosto on RSE:n
(Ruotsinsuomalaisten eläkeläisten erityisliitto) jäsen. Ikinuorilla on edustajia eläkeläisneuvostossa KPR
(Kommunala pensionärsrådet).
Toimintaamme kuuluu yhteislaulua, tuolijumppaa, karaokea, teemakeskusteluja, runonlausuntaa ja tarinan
kerrontaa, tietokilpailuja ym sekä tiedotetaan KPR:stä. Pelaamme bingoa ja kahvittelemme.
Lounastamme kerran kuukaudessa. Harrastamme myös ulkoaktiviteettejä sään salliessa. Järjestämme
luentoja suomenkielellä eri aiheista kuten esim sairauksista. Ikinuoret osallistuu aktiivisesti myös seuran
yhteisiin tapahtumiin ja käy vieraskäynneillä sairaaloissa.
Ikinuorten lauluryhmä kokoontuu tiistaisin klo 10.30 – 12.30. Ryhmä esiintyy myös seuran eri
tapahtumissa ja vanhainkodeissa.


IKINUORET/EVIGT UNGA
Ikinuoret träffas på onsdagar kl 12.00 – 15.00. Välkomna till oss!
Eskilstuna Finska föreningens pensionärssektion ”IKINUORET” grundades 1975. Ikinuoret tillhör RSE,
(Riksförbundet för finska pensionärer). Vi har representanter i KPR, (Kommunala pensionärsrådet).
Vi ägnar oss åt olika aktiviteter såsom allsång, stolsgympa, karaoke, temasamtal, läser och lyssnar på
dikter och berättelser, har frågesport och uteaktiviteter när vädret tillåter. Informerar från KPR och om
andra aktuella och viktiga samhällsfrågor. Vi spelar bingo, fikar och en gång i månaden äter vi lunch.
Ikinuoret deltar också aktivt i föreningens olika verksamheter och hälsar på patienter på sjukhus.
Ikinuoret:s sånggrupp träffas på tisdagar kl 10.30 – 12.30. Gruppen uppträder även bl a på
föreningens olika tillställningar och äldreboenden.


Ikinorten lauluryhmä 2023

Eläkeläisten JOHTOKUNTA / STYRELSE 2023

Vasemmalta / Från väster

Varajäsen / suppleant  Pertti Alitalo

Varapuheenjohtaja / vice ordförande Tero Männistö

Varsinainenjäsen / ledamot Lea Männistö

Puheenjohtaja / ordförande Seija Tallnäs

Rahastonhoitaja / kassör Heikki Kajaus 

Varasihteeri / vice sekreterare Eila Lahti 

Sihteeri / sekreterare Anja Kultala